BIA

De bio-elektrische impedantie analyse (BIA)

Doel

Berekenen van de lichaamssamenstelling op basis van een Bio Elektrische Impedantie meting op 50 kHz.
Let op: Je meet met een dubbel-indirecte methode de impedantie van de deelnemer. Je meet de impedantie en berekent de vetvrije massa.

Achtergrond meting

Een BIA is een meting waarbij de weerstand wordt gemeten die het lichaam biedt aan een wisselstroom op 50 kHz. De vet vrije massa (VVM) wordt berekend met een formule waarin de weerstand, lengte, gewicht, geslacht en leeftijd onderdeel zijn.

Doelgroep

Kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen. Bia is geïndiceerd als parameter in de diagnostiek van de voedingstoestand,voor het monitoren van veranderingen in de impedantie en de lichaamssamenstelling tijdens voedingsinterventie en kan worden gebruikt als variabele in de berekening van de eiwitbehoefte. Een contra indicatie voor de BIA is het hebben van elektrische implantaten zoals een pacemaker of defibrillator. Het vaststellen van vetvrijemassa met impedantie weinig zinvol indien er sprake is van zwangerschap , koorts (>39 graden), brandwonden, decubitus of een abnormale hydratiestatus.

Aanschaf bia

Voor een betrouwbare meting adviseert de NAP een liggende 4 punts meting met elektroden. De Bia moet kalibreerbaar zijn en ruwe waarden van resistance en reactance moeten beschikbaar zijn. Verder is het praktisch als de single frequency bio-impedantie meter op batterijen werkt en compact en draagbaar is. Voor meer informatie zie de consumentengids.


Fotograaf: Jan-Kees Steenman
Werkwijze en interpretatie van de uitslag

Zie de SOP en de instructievideo. Meet van te voren lengte en gewicht, vraag hydratiestatus en intake na. Meet bij voorkeur nuchter. Laat de patiënt voor de meting plassen en verwijder sierraden. Laat de patiënt 5 minuten van te voren plat liggen. Zorg dat er geen contact is met metaal. De patiënt mag tijdens de meting niet praten of bewegen. Meet volgens de instructies van de fabrikant en noteer de ruwe waarden gemeten bij 50 Kh: impedantie (Ω) of reactance(Ω) en resistance(Ω) en eventueel de fasehoek. Bereken vervolgens de VVM en vetvrijemassa index (VVMI) met een gevalideerde formule die aansluit bij de doelgroep bijvoorbeeld op de website van www.zakboekdietetiek.nl. Vergelijk deze data met de vorige meetmomenten en met de referentiewaarden. De NAP adviseert bij volwassenen de p10 van de referentie van Schutz[1] als ondergrens te gebruiken of de afkapwaarden van de GLIM criteria te hanteren: <15 kg/m2 voor vrouwen en < 17 kg/m2 voor mannen.

  1. Schutz, Y., U.U. Kyle, and C. Pichard, Fat-free mass index and fat mass index percentiles in Caucasians aged 18-98 y. Int J Obes Relat Metab Disord, 2002. 26(7): p. 953-60.

BIA instructievideo: