.
Logo-NAPtekst

Functionele parameters

Functionaliteit
Om een beeld te krijgen van de functionaliteit moet gevraagd worden naar het beweegpatroon, functionele beperkingen en moeheidsklachten. Functionaliteit kan vastgesteld worden op basis van minimaal twee onafhankelijke functiematen. Kracht kan gemeten worden met handknijpkracht of beenspierkracht.
Andere maten zijn een looptest en een inspanningstest. Naast deze metingen zijn er ook vragenlijsten beschikbaar om de functionaliteit te meten [1].
Hydratietoestand
De hydratietoestand kan worden gemeten door het gewicht te volgen. Bij een algeheel en snel (acuut) gewichtsverlies van meer dan 3% van het lichaamsgewicht, of meer dan 1 kg per dag, moet altijd aan dehydratie gedacht worden. Afwezigheid van dorstgevoel is geen goede maat, omdat dat ook kan duiden op diabetes. Bekende dehydratiesymptomen zijn een afgenomen turgor van de huid, een toename van het dorstgevoel, afgenomen diurese, een lage bloeddruk en orthostatische hypotensie, maar ook de meer atypische en weinig specifieke symptomen zoals lethargie, verwardheid, obstipatie, onbegrepen koorts, duizeligheid of valincidenten [2]. De bio-elektrische impedantie vectoranalyse geeft inzicht in de vochtbalans.
handknijpkracht
bia_website
Referenties:
  1. Vragenlijsten en meetinstrumenten in het functionele domein – Zakboek Diëtetiek. Beschikbaar via: http://zakboekdietetiek.nl/vragenlijsten-en-meetinstrumenten-in-het-functionele-domein/
  2. Kruizenga HM, Schols JMGA, Sande J van der. Ondervoeding en dehydratie. In: Bakker T, Habes V, Quist G, et al. Klinisch redeneren bij ouderen. 1e ed. Amsterdam: Reed Business Education; 2015. p. 202-23.
Terug
Scroll to Top