.
Logo-NAPtekst

PG-SGA

PG SGA
PG SGA staat voor Patient- Generated Subjective Global Assessment.
De PG-SGA kan worden gebruikt om gemakkelijk en systematisch (het risico op) ondervoeding en de risicofactoren vast te stellen en te monitoren en om interventies te evalueren. Bovendien is de PG-SGA een triage instrument voor (voedings)interventies.
De PG-SGA is een van de weinige instrumenten binnen het diëtistisch onderzoek die alle drie de domeinen van het nutritional assessment meeneemt (voedingsintake, lichaamssamenstelling en functioneren) en tevens ziekte- en risicofactoren beoordeelt (o.a. voedingsgerelateerde klachten).

De PG-SGA bestaat uit 2 delen:

 1. Het voorblad ook wel de PG SGA SF (short form) genoemd. Deze wordt ook vaak los gebruikt als screeningsinstrument. Het omvat vier vakken die de patiënt bij voorkeur zelf invult :
        1. gewichtsverloop
        2. voedingsinname
        3. symptomen
        4. activiteit en functioneren.

 2. De werkbladen of het achterblad deze wordt ingevuld door de professional. De werkbladen bevatten informatie over ziekte in relatie tot voedingsbehoefte, metabole stress en een lichamelijk onderzoek.

De professional doet tevens de globale beoordeling, de totale numerieke score (0-52, waarvan max. 36 punten m.b.v. de PG-SGA SF) en aanbevelingen voor triage. Het patiëntgedeelte bepaalt doorgaans voor 80-90% de totale PG-SGA puntenscore.
De PG-SGA is als papieren versie en digitale versie beschikbaar. De categoriale score (Stadium A, B of C) als beoordeling van de voedingstoestand wordt gebaseerd op de totale PG SGA dus voorblad + werkbladen. Zie voor meer informatie de SOP voor PG-SGA.

Auteur
Dr. Heidi Zweers Radboudumc

Terug
Scroll to Top