.
Logo-NAPtekst

Het Platform

Het NAP
Het systematisch beoordelen van de voedingstoestand en voedingsbehoefte, ook wel “nutritional assessment (NA)” genoemd, is steeds meer onderdeel van de dagelijkse praktijk van de diëtist.
Diëtisten in alle werkvelden zien het belang van het meten van de patiënt; van meetlint tot meer geavanceerde metingen zoals bio-electrische impedantieanalyse (BIA) en indirecte calorimetrie (REE), en instrumenten als de Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA).
De toepasbaarheid van diverse meettechnieken, referentiewaarden en parameters van NA moet bij diverse patiëntengroepen nader onderzocht en onderbouwd worden.Het Nutritional Assessment Platform (NAP) is in 2014 opgericht met het doel om nutritional assessment in de diëtetiek te stimuleren en te structureren. Het is essentieel om kennis en ervaring op te doen en te delen.

Onafhankelijk
NAP is onafhankelijk en niet aangesloten bij organisaties. Het streven is om, via de leden, relevante organisaties te betrekken, zoals ESPEN, NESPEN, Nederlands Voedingsteam overleg, Stuurgroep ondervoeding en de NVD.

Missie
Het Nutritional Assessment Platform (NAP) maakt nutritional assessment* toegankelijk voor diëtisten en andere beroepsbeoefenaren door het ontwikkelen en verspreiden van objectieve1, evidence based en consensus based informatie over de methodologie.
* Het systematisch beoordelen van de voedingstoestand en voedingsbehoefte.

Visie
Het NAP is het expertiseplatform voor nutritional assessment.
Het NAP stimuleert toepassing van methoden van nutritional assessment in de praktijk en heeft een voortrekkersrol bij de verkenning en het toegankelijk maken van innovatieve methoden.
Het NAP zet de standaarden voor toepassing van methoden in Nederland, aansluitend bij internationale standaarden en consensus, en opereert daarbij onafhankelijk.
Diëtisten en andere beroepsbeoefenaren weten het NAP te vinden als centraal aanspreekpunt voor nutritional assessment.
Door de rol die het NAP vervult voelt de beroepsgroep zich toegerust om nutritional assessment op een goede manier te kunnen toepassen.

Samenstelling
Het Nutritional Assessment Platform bestaat uit de nutritional assessment experts van de hogescholen, relevante universiteiten en universitaire medische centra van onder andere:

Door op bovenstaande button te klikken komt u bij een overzicht van alle experts van de hogescholen, relevante universiteiten en universitaire medische centra.
Scroll to Top