Doelen en activiteiten

Doelen
  • Consensus bereiken over de definitie van nutritional assessment
  • Voorwaarden scheppen voor landelijke standaardisatie van werkwijzen (procedures/protocollen)
  • Vaststellen van de optimale nutritional assessment (methoden)
  • Delen van kennis en ervaringen
Activiteiten
  • Intervisie, uitwisselen van ervaring, expertise en onderzoeksgegevens en resultaten
  • Formuleren van vragen uit de praktijk en zo mogelijk het onderzoek uitvoeren om deze vragen te beantwoorden
  • Delen van kennis met het werkveld.