Wat is nutritional assessment

Wat is nutritional assessment?

Nutritional assessment is het systematisch beoordelen van de voedingstoestand en voedingsbehoefte. Nutritional assessment is onderdeel van het diëtistisch onderzoek en helpt bij het vaststellen van de diëtistische diagnose en het behandelplan. Nutritional assessment kan worden toegepast bij alle groepen en verschillenden vraagstellingen zoals kinderen, volwassenen, ouderen, onder- en overgewicht, sport, anemie en verdenking van deficiënties. Op een gestructureerde wijze (subjectief en objectief) worden metingen gedaan die in te delen zijn in drie domeinen:

  1. voedselinname, verbruik en verliezen
  2. lichaamssamenstelling en nutriëntenreserves
  3. functionele parameters

Welke metingen maken deel uit van nutritional assessment?

Een volledige nutritional assessment meet componenten van de drie bovenstaande domeinen. Definitie van een volledige nutritional assessment is moeilijk, aangezien dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de consultvraag, de hulpvraag, de stoornissen en beperkingen van de patiënt en het ziektebeeld. Nutritional assessment bij een thuiswonende jonge vrouw met bloedarmoede en een puntdeficiëntie vraagt een andere metingen set dan nutritional assessment bij een oudere sarcopene man met kanker die opgenomen is in het ziekenhuis.

Via de verschillende kopjes in bovenstaand menu worden de domeinen en de verschillende metingen, die onderdeel kunnen uitmaken van nutritional assessment, beschreven en toegelicht.

De herkomst van dit stuk is van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek.
De tekst is verleend aan het artikel : H.Kruizenga, Nutritional assessment: wat is het en hoe doen we het? NTVD 2017;72 (T) 12-15