FAQ

Huidplooien

Zijn huidplooimetingen gevalideerd voor ouderen?

Voor interpretatie van huidplooien naar lichaamssamenstelling zal je referentiewaarden moeten hebben die toepasbaar zijn op je doelgroep. Het is dus heel afhankelijk van hoe je de resultaten van de huidplooimeting wilt gebruiken (als ruwe data of als vergelijking met referentiewaarden). Dat geldt niet alleen voor de oudere doelgroep, maar voor elke doelgroep. Als je huidplooi of een som van de huidplooien wilt vergelijken met referentiewaarden, dan is de geschiktheid voor ouderen (of voor een andere doelgroep dan de referentiewaarden op gebaseerd zijn) minder. Wil je een enkele huidplooi (of een som van een aantal huidplooien) gebruiken als ruwe data om veranderingen te monitoren, dan kan je de meting – mits elke keer onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd – binnen elke doelgroep gevalideerd gebruiken.

Air Displacement Plethysmopgraphy  (BODPOD)

Hoeveel BODPOD’s zijn er in Nederland?

In december 2019 zijn er 10 BODPOD’s in Nederland. Locaties van de BODPOD’s; Amsterdam UMC locaties VUmc en AMC, Erasmus MC, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Maastricht University, SMS Sportmax, UMC Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (Bètawetenschappen) en Wageningen Universiteit.

Bio-impedantie analyse (BIA)

Welke normaalwaarden zijn er bij overgewicht en waar zijn deze te vinden?

Franssen et al (2014) (1) heeft referentiedata ingedeeld in BMI groepen die eventueel gebruikt kunnen worden bij overgewicht of obesitas. De referentiedata is gebaseerd op een grote database uit Engeland (n= 186975). Metingen zijn staand uitgevoerd op een Tanita.

  1. Franssen FM, Rutten EP, Groenen MT, Vanfleteren LE, Wouters EF, Spruit MA. New reference values for body composition by bioelectrical impedance analysis in the general population: results from the UK Biobank. Journal of the American Medical Directors Association. 2014;15(6):448 e1-6.

Welke BIA meter kan ik beste aanschaffen?

Om u te helpen bij uw keuze heeft het NAP in 2018 een consumentengids ontwikkeld . Deze gids bevat een overzicht van veel voorkomende relevante bio-impedantie analyse (BIA) toestellen in Nederland anno 2018. De beschreven informatie geeft inzicht in de kenmerken van de verschillende BIA’s die kunnen helpen bij het kiezen van een BIA voor de setting waarin u werk

PG-SGA

Ik heb een algemene of een specifieke vraag over de PG-SGA. Aan wie kan ik die vraag stellen?

Er staat veel informatie over de PG-SGA op de website van het Pt-Global Platform; pt-global.org. Daar vind je waarschijnlijk ook een antwoord op je vraag onder het kopje ‘FAQ’.